Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rigidity /ri'dʒidəti/  

 • Danh từ
  sự cứng
  the rigidity of a metal
  sự cứng của một kim loại
  sự cứng nhắc
  he deplored the rigidity of her views
  anh ta phàn nàn về quan điểm cứng nhắc của cô