Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

richness /'rit∫nis/  

  • Danh từ
    sự giàu có, sự phong phú
    sự tráng lệ, sự lộng lẫy
    sự béo bổ
    sự thắm đượm