Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (chủ yếu mỉa mai)
  thích thú phấn khởi
  yêu sách về lương bị bác bỏ đã được thợ mỏ đón nhận không kém phần thích thú phấn khởi

  * Các từ tương tự:
  rhapsodical