Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renovation /renə'vei∫n/  

 • Danh từ
  sự xây mới lại, sự tân trang
  the college is closed for renovation
  trường đại đóng cửa để xây mới lại
  (thường số nhiều) công trình tân trang
  lâu đài sẽ có thêm những tân trang tốn kém