Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reawaken /'ri:ə'weikn/  

 • Ngoại động từ
  đánh thức một lần nữa, làm cho tỉnh giấc lại
  lại thức tỉnh (ai), làm cho (ai) tỉnh ngộ lại
  gợi lại
  to reawaken someone's love
  gợi lại tình yêu của ai
  Nội động từ
  thức dậy lại; tỉnh giấc lại
  thức tỉnh lại, tỉnh ngộ lại