Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

radiancy /'reidjəns/  

  • Danh từ
    ánh sáng chói lọi, ánh sáng rực rỡ, ánh hào quang
    ánh sáng chói lọi của mặt trời
    sự lộng lẫy, sự rực rỡ, sự huy hoàng