Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] êm ả
  this car engine runs very quietly
  máy của xe này chạy rất êm
  [một cách] thanh thản
  she died quietly in her bed
  bà ta nằm chết một cách thanh thản trên giường