Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có nhiều cơm, có nhiều thịt (trái cây)
  nhão
  pulpy food
  món ăn nhão