Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prettiness /'pritinis/  

  • Danh từ
    vẻ xinh, vẻ xinh xinh, vẻ xinh xắn