Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitilessly /'pitilisli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhẫn tâm;[một cách] tàn nhẫn
    [một cách] gay gắt, [một cách] ác liệt