Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piquancy /'pi:kənsi/  

  • Danh từ
    vị cay cay
    the delicate piquancy of the soup
    vị cay cay tinh tế của món xúp
    (nghĩa bóng) sự lý thú; vẻ lôi cuốn