Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passionless /'pæʃnlis/  

  • Tính từ
    không sôi nổi, không say sưa, không nồng nàn, không nồng nhiệt, không thiết tha
    không nổi giận, điềm tĩnh