Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trong tư thế đi với mắt nhìn về phía bên phải chân đi đằng trước giơ lên (sư tử trong huy chương)