Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonchalance /'nɒn∫ələns/  

  • Danh từ
    sự uể oải
    beneath his apparent nonchalance he is as nervous and excited as the rest of us
    dưới bề ngoài uể oải, nó cũng dễ bị căng thẳng và kích động như chúng tôi thôi