Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngăn nắp, sự gọn gàng
  sự rành mạch, sự ngắn gọn
  sự giản dị và trang nhã
  nét dễ ưa
  sự khéo léo