Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mightiness /'maitinis/  

  • Danh từ
    sức mạnh, sự hùng cường, sự hùng mạnh
    sự to lớn, sự vĩ đại, sự hùng vĩ, sự đồ sộ
    !his Mightiness-(đùa cợt) các hạ tướng công