Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meerschaum /'miə∫əm/  

  • Danh từ
    (cũng meerschaum pipe)
    tẩu bằng đất sét trắng (để hút thuốc)