Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malefaction /mæli'fækʃn/  

  • Danh từ
    điều ác, điều hiểm ác hành động bất lương, hành động gian tà