Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-limbed /'lɔɳ'limd/  

  • Tính từ
    có tay chân dài