Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

loathsomeness /'louðsəmnis/  

  • Danh từ
    vẻ ghê tởm, vẻ gớm guốc, vẻ đáng ghét