Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lười biếng
    sự uể oải