Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languidness /'læɳgwidnis/  

  • Danh từ
    sự uể oải, sự lừ đừ; sự yếu đuối, sự thiếu sinh động; sự chậm chạp