Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jollification /dʒɔlifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    (cũ)
    trò vui, cuộc vui chơi