Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocoseness /dʤə'kousnis/  

  • Danh từ
    sự đùa bỡn
    tính vui đùa; tính hài hước, tính khôi hài