Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jarring /'dʤɑ:riɳ/  

 • Tính từ
  chói tai, nghịch tai, làm gai người
  a jarring sound
  tiếng chói tai
  a jarring note
  (âm nhạc) nốt nghịch tai
  làm choáng (óc...), làm bực bội, làm khó chịu (thần kinh, cân não...)
  va chạm, xung đột, mâu thuẫn, bất đồng, không hoà hợp
  jarring interests
  quyền lợi xung dột
  jarring opinions
  kiến bất đồng, ý kiến mâu thuẫn

  * Các từ tương tự:
  jarringly