Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inamorato /inæmə'rɑ:tou/  

  • Danh từ
    người yêu, tình nhân (đàn ông)