Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

houseman /'haʊsmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều housemen /'haʊsmən/, Mỹ intern)
    bác sĩ nội trú