Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nặng
  tính chất
  tình trạng lầy lội khó đi
  sự kinh khủng
  sự buồn bã