Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hauteur /əʊ'tɜ:[r]/  

  • Danh từ
    tính kiêu căng, tính ngạo mạn