Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harshness /'hɑ:∫nis/  

  • Danh từ
    sự thô ráp, sự xù xì
    sự chói tai, sự chói mắt
    sự khe khắt, sự cay nghiệt; sự nhẫn tâm