Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] thô ráp, [một cách] xù xì
  [một cách] chói tai, [một cách] chói mắt
  [một cách] khe khắt, [một cách] cay nghiệt;[một cách] nhẫn tâm
  be harshly treated
  bị đối xử nhẫn tâm