Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hardiness /'hɑ:dinis/  

  • Danh từ
    sự rắn rỏi