Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handiness /'hændinis/  

  • Danh từ
    sự tiện dụng
    sự tiện lợi
    sự khéo tay