Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half-bred /'hɑ:fbred/  

  • Tính từ
    lai
    half-bred horse
    ngựa lai