Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gracefulness /'greisfulnis/  

  • Danh từ
    vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều
    vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã