Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Goliath /gə'laiəθ/  

  • Danh từ
    (tu từ)
    người khổng lồ