Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất ma cà rồng
    tính chất ghê tởm