Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gambado /gæm'beidou/  

 • Danh từ
  Số nhiều gambados, gambadoes
  cái nhảy (của ngựa)
  (Nghĩa bóng) hành vi ngông cuồng

  * Các từ tương tự:
  gambadoes