Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

funniness /'fʌninis/  

  • Danh từ
    sự buồn cười, sự ngộ nghĩnh
    sự kỳ lạ, sự khó hiểu
    sự hơi khó ở; sự tàng tàng