Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formidableness /'fɔ:midəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất dữ dội, tính chất ghê gớm, tính chất kinh khủng