Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floridness /floridness/  

  • Danh từ
    sắc hồng hào
    sự sặc sỡ
    sự bóng bảy, sự hào nhoáng
    tính chất cầu kỳ, tính chất hoa mỹ (văn)