Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flashiness /'flæʃinis/  

  • Danh từ
    sự hào nhoáng, sự loè loẹt, sự sặc sỡ
    tính thích chưng diện