Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vẻ đẹp đẽ
  sự đẹp trời
  sự mịn; độ mịn
  sự nguyên chất, sự ròng (kim loại)
  sự tinh tế, sự tế nhị
  sự hoa mỹ
  sự khỏe khoắn
  sự thỏa mãn, sự đầy đủ