Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiddle-faddle /'fidl fædl/  

 • Danh từ
  chuyện lặt vặt, chuyện tầm thường, chuyện vô nghĩa lý, chuyện ba láp, chuyện tầm phào, chuyện vớ vẩn
  người vô công rồi nghề
  Tính từ
  lặt vặt, tầm thường, vô nghĩa lý, ba láp, tầm phào, vớ vẩn
  Nội động từ
  làm những chuyện vớ vẩn, làm những chuyện tầm phào; chơi rong vớ vẩn
  làm nhặng xị, nhăng nhít
  thán từ
  vớ vẩn, láo toét!