Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feverishness /'fi:vəriʃnis/  

  • Danh từ
    tình trạng sốt
    tình trạng như phát sốt, sự sôi nổi, sự ráo riết, sự cuồng nhiệt