Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farrago /fə'rɑ:gəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều farragos, từ Mỹ farragoes)
    mớ hỗn độn
    a farrago of useless bits of knowledge
    một mớ hỗn độn những mẫu kiến thức vô dụng