Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escalation /,eskə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự leo thang (giá cả, chiến tranh…)