Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  bọc, quấn
  to be enwrapped
  đang trầm ngâm
  to be enwrapped in slumber
  đang mơ màng giấc điệp