Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    cho lên máy bay
    Nội động từ
    lên máy bay