Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enjoyable /in'dʒɔiəbl/  

 • Tính từ
  thú vị, thích thú
  an enjoyable weekend
  một ngày nghỉ cuối tuần thích thú
  this film was quite enjoyable
  bộ phim đó thật thú vị

  * Các từ tương tự:
  enjoyableness